BORANG DAN SENARAI SEMAK

1. PEMAKLUMAN TERKINI
   
1.1 MAKLUMAN PENGGUNAAN BORANG BARU BERKAITAN PERMOHONAN-PERMOHONAN PERKHIDMATAN
   
1.2 BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   
   
2. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN ( BORANG A )
   
2.1 GARIS PANDUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   
2.2 BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   
2.3 SENARAI SEMAK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
   
   
3. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN ( BORANG B )
   
3.1 BORANG PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
   
3.2 SENARAI SEMAK PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
   
   
4. PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN ( BORANG C )
   
4.1 BORANG PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
   
4.2 SENARAI SEMAK PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
   
   
5. PERTUKARAN PELANTIKAN ( BORANG D )
   
5.1 BORANG PERTUKARAN PELANTIKAN
   
5.2 SENARAI SEMAK PERTUKARAN PELANTIKAN
   
   
6. PERMOHONAN PELANTIKAN BAHARU SECARA KONTRAK ( BORANG E )
   
6.1 BORANG PERMOHONAN PELANTIKAN BAHARU SECARA KONTRAK
   
6.2 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELANTIKAN BAHARU SECARA KONTRAK
   
   
7. PERMOHONAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK ( BORANG F )
   
7.1 BORANG PERMOHONAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK
   
7.2 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK
   
   
8. PERMOHONAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN ( OPSYEN ) ( BORANG G )
   
8.1 BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN ( OPSYEN )
   
8.2 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN ( OPSYEN )
   
   
9. PERMOHONAN PENGESAHAN PELANTIKAN ( BORANG I )
   
9.1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGESAHAN PELANTIKAN
   
9.2 BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN PELANTIKAN
   
9.3 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENGESAHAN PELANTIKAN
   
   
10. PENETAPAN GAJI PERMULAAN
   
10.1 GARIS PANDUAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN
   
10.2 SENARAI SEMAK PENETAPAN GAJI PERMULAAN
   
   
11. MAKLUMAT TEMUDUGA
   
11.1 SENARAI SEMAK TEMUDUGA
   
11.2 BORANG MAKLUMAT TAMBAHAN 1
   
11.3 LAMPIRAN A - PENGESAHAN KETUA JABATAN
   
11.4 LAMPIRAN D - RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN