Laporan Transaksi Atas Talian 2014

 

Laporan Perkhidmatan Online bagi Tahun 2014

 

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Sistem SPAOnline

738 656 655 3646  5229  1049  933  1569  16952 1188
 1142  1116

Cadangan / Aduan

 0  0  0  0  0  0 0
 0  0  0 0
 1

Muat turun Dokumen

223  297 346 530  662  356  530 555
 604  417  362 541