• Home
  • Corporate Info
  • Organisasi
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 

Kami akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cekap, adil dan saksama. Dalam hubungan ini, pentadbiran ini sukacitanya memberi komitmen dalam urusan yang berikut:

  1. URUSAN PENGAMBILAN PEGAWAI TETAP

Urusan pengisian jawatan untuk pegawai tetap iaitu bermula dari proses pengiklanan ditutup sehingga ke proses pelantikan akan diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.

 

  1. URUSAN PERKHIDMATAN

Urusan perkhidmatan iaitu Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen, Pelanjutan Tempoh Percubaan, Pelarasan Gaji, Pertukaran Perkhidmatan, Tindakan Tatatertib, Pelantikan Kontrak akan diselesaikan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

Pencapaian Piagam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak dikeluarkan satu(1) tahun sekali.

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
Pencapaian Piagam Pelanggan 2016Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.