• Home
  • Corporate Info
  • Pengenalan
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat

  KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK

NAMA : PUAN ZAIRINA BINTI NOORDIN
JAWATAN : SETIAUSAHA
GRED : M48
ALAMAT EMEL : zairina[at]perak[dot]gov[dot]my
NO TEL : 05-2540615
NO FAKS: 05-2422239

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :-

 

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT SPA Perak;

 

  1. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT SPA Perak. Tindakan sewajarnya hendaklah diambil apabila berlaku sebarang perlanggaran keselamatan;

 

  1. Memastikan semua keperluan organisasi ( sumber kewangan, sumber kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi;

 

  1. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT SPA Perak; dan

 

  1. Memastikan Pelan Rancangan Pematuhan yang bertujuan untuk mengurus risiko yang timbul akibat daripada ketidakpatuhan Dasar Keselamatan ICT SPA Perak.


Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.