DATA TERBUKA

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.
Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat:


Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

  BIL   

TAJUK SET DATA

  FORMAT FAIL 

1 MAMPU - Senarai Pemenang Anugerah Inovasi Sektor Awam XLSX
2 Public Contract : List Of ICT Procurement 2011-2015 XLSX
3 Senarai Penyertaan Anugerah Inovasi ICT Sektor Awam XLSX
4 T789 (Hari Data Terbuka 2017) CSV

 

Untuk maklumat lanjut dan terkini, anda boleh layari laman Portal Data Terbuka Malaysia - http://www.data.gov.my/