KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

 

WhatsApp Image 2020 10 22 at 3.58.02 PM

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK

NAMA : TUAN MOHD YAZID BIN MOHD ZULIADDIN
JAWATAN : SETIAUSAHA
GRED : M48
ALAMAT EMEL : yazid[at]perak[dot]gov[dot]my
NO TEL : 05-2540615
NO FAKS: 05-2422239

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :-

 

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT SPA Perak;

 

  1. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT SPA Perak. Tindakan sewajarnya hendaklah diambil apabila berlaku sebarang perlanggaran keselamatan;

 

  1. Memastikan semua keperluan organisasi ( sumber kewangan, sumber kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi;

 

  1. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT SPA Perak; dan

 

  1. Memastikan Pelan Rancangan Pematuhan yang bertujuan untuk mengurus risiko yang timbul akibat daripada ketidakpatuhan Dasar Keselamatan ICT SPA Perak.