Penubuhan

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak ditubuhkan mengikut enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak No. 10 1959 Bertarikh 27 Oktober 1959 oleh Raja yang memerintah.

Suruhanjaya menjalankan fungsi seperti berikut:
  1. Perlantikan Pegawai Ke Jawatan Tetap di Perkhidmatan Kerajaan Negeri Perak
  2. Pengesahan Dalam Perkhidmatan
  3. Pemberian Taraf Berpencen
  4. Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen
  5. Lanjutan Tempoh Percubaan
  6. Perlantikan Baru Secara Kontrak
  7. Perlantikan Semula Secara Kontrak
  8. Pengesahan Dalam Perkhidmatan Opsyen
  9. Pertukaran Dalam Perkhidmatan
  10. Penetapan Gaji Permulaan