PIAGAM PELANGGAN

Kami akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cekap, adil dan saksama. Dalam hubungan ini, pentadbiran ini sukacitanya memberi komitmen dalam urusan yang berikut:

  1. URUSAN PENGAMBILAN PEGAWAI TETAP

Urusan pengisian jawatan untuk pegawai tetap iaitu bermula dari proses pengiklanan ditutup sehingga ke proses pelantikan akan diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.

 

  1. URUSAN PERKHIDMATAN

Urusan perkhidmatan iaitu Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen, Pelanjutan Tempoh Percubaan, Pelarasan Gaji, Pertukaran Perkhidmatan, Tindakan Tatatertib, Pelantikan Kontrak akan diselesaikan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
Pencapaian Piagam Pelanggan 2016