• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Bidangkuasa

Bidangkuasa

BIDANGKUASA DAN PERUNDANGAN

Maka ini diperbuat undang-undang oleh Kuasa Undang-undang Negeri Perak Darul Ridzuan seperti berikut:

ENAKMEN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN 1959

Dibawah seksyen 11 Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak 1959 Suruhanjaya mewakilkan kuasa kepada Y.B. Setiausaha Sulit kepada DYMM Sultan Perak bagi melantik kakitangan istana DYMM.

Seksyen 11 mengikut P.U. 25 'Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Kenaikan Pangkat Perkhidmatan negeri Perak 1976' mewakilkan kuasa kepada Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan.